top of page

STEINSPRUT

En steinsprut er en skade i frontruten som kan føre til at hele ruten sprekker. Det er alvorlig ettersom frontruten er en viktig del av bilens bærende konstruksjon. En sprukket bilrute innebærer derfor en svakhet og kan skape farlige trafikksituasjoner.

Hva koster det å reparere steinsprut?

Ingenting!
Hvis du har delkasko eller full kasko, koster det deg ingenting å reparere steinsprut. Hvis du derimot venter for lenge med å sjekke skaden, kan du risikere å måtte skifte frontruten. Da betaler du en egenandel som er avtalt i din forsikringsavtale.

DSC00725.jpg
bottom of page